Przejdź do treści
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookie

Polityka prywatności i plików cookie powstała, ponieważ w Zdrowocześni przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności i poufności Pani/Pana danych.
Jest to dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient, użytkownik naszej strony wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dbamy, by przetwarzanie Pani/Pana danych odbywało się zgodne z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”.

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.zdrowoczesni.pl, jest Iwona Zmysło. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: zdrowoczesni.pl@gmail.com lub pod numerem telefonu 884 314 653.
 1. Dane osobowe są przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi (tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 1. Odwiedzając naszą stronę internetową, w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące:
 • Adresu IP,
 • Rodzaju systemu operacyjnego,
 • Rodzaju/typu przeglądarki.
 1. Dane wskazane powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
 1. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora danych wynika z zawartej umowy, zgody użytkownika strony internetowej, akceptacji plików cookie lub przepisów prawa.
 1. W związku z prowadzonym profilem naszej strony możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach takich jak:

Przygotowanie dla Pani/Pana planu żywieniowego, wykorzystując do tego celu zwykłe dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. na podstawie wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe przygotowanie Planu żywieniowego. Dane te będą przetwarzane przez okres do 1 roku od momentu ostatniego kontaktu, w szczególności mailowego.

Przygotowanie dla Pani/Pana planu żywieniowego, wykorzystując do tego celu szczególne kategorie danych osobowych – dane dotyczące stanu zdrowia, wieku, wzrostu, masy ciała, aktywności fizycznej. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 9 ust. 2 lit. a RODO czyli zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe przygotowanie Planu żywieniowego. Zgodę ta może zostać wycofana w dowolnym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Dane te będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub przez okres do 1 roku od momentu ostatniego kontaktu, w szczególności mailowego.

Przygotowanie dla Pani/Pana planu żywieniowego, wykorzystując do tego celu dane osobowe w postaci wizerunku – zdjęcia sylwetki. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe przygotowanie Planu żywieniowego. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Dane te będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub przez okres do 1 roku od momentu ostatniego kontaktu, w szczególności mailowego.

Kontakt i obsługa zapytań. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest możliwość kontaktu i udzielania odpowiedzi na pytania zadane drogą mailową. Dane te będą przetwarzane przez okres do 1 roku od momentu ostatniego kontaktu, w szczególności mailowego.

Marketing w zakresie świadczonych usług, w tym informacji o promocjach. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz prawnie uzasadniony interes Administratora. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Dane te będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub przez okres do 1 roku od momentu ostatniego kontaktu, w szczególności mailowego jak również do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Spełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. np. wystawienie lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Dane te będą przetwarzane przez okres 5 lat od rozwiązania umowy z uwagi na brzmienie art. 74 ust.2 pkt 4 ustawy o rachunkowości oraz okres wynikający z tytułu wygaśnięcia i dochodzenia roszczeń.

W celu zawarcia i realizacji umów. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane te będą przetwarzane przez okres realizacji umowy a później do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji umowy.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes Administratora. Dane te będą przetwarzane przez okres, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, to jest do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe naszych klientów, jak również osoby wskazane do współpracy z klientami. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane osobowe w postaci informacji dotyczących konkretnych osób lub klientów będziemy przetwarzać przez okres trwania umowy, następnie do roku po jej wygaśnięciu.

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu:
 • prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), 
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), 
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), 
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 21 RODO), 
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: zdrowoczesni.pl@gmail.com

 1. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 2. Pani/Pana dane są przez nas zabezpieczane, poprzez stosowanie środków technicznych
  i organizacyjnych w celu zapobiegnięcia ryzyka naruszenia praw lub wolności.

Media społecznościowe

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w związku z odwiedzeniem przez użytkowników strony profili społecznościowych (np. Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu Administratora, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 2. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika portalu społecznościowego wynikają wprost z regulaminu danego portalu.

Pliki cookie

 1. Pragniemy poinformować, iż zgodnie z art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, strona internetowa www.zdrowoczesni.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookie to pliki wysyłane do Pani/Pana komputera lub innego urządzenia, podczas przeglądania strony www.zdrowoczesni.pl
 3. Może Pani/Pan określić warunki przechowywania lub dostępu do danych zmieniając ustawienia cookies w swojej przeglądarce.
 4. Ciasteczka pozwalają na zapamiętanie i sprawdzanie preferencji użytkownika strony. Dzięki temu możemy m.in.: poprawiać wyniki wyszukiwania, dbać o trafność wyświetlanych przez Pani/Pana informacji.
 5. Pliki cookie nie dokonują żadnych zmian czy modyfikacji ustawień w urządzeniu lub oprogramowaniu, na którym zostały zainstalowane.
 6. Mają Państwo prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie Ciasteczek (można je blokować).
 7. Chcąc zablokować pliki cookie, zalecamy wybranie odpowiednich ustawień w Pani/Pana przeglądarce WWW. Więcej informacji na ten temat mogą Państwo znaleźć na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl/ oraz  https://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory lub bezpośrednio w poszczególnych przeglądarkach:
 1. Pragniemy poinformować, że korzystanie ze strony internetowej www.zdrowoczesni.pl oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez nas ciasteczek. Komunikat ten wyświetla się automatycznie zawsze przy pierwszej wizycie danego użytkownika na naszej stronie internetowej.
 2. Zablokowanie Ciasteczek lub ich usunięcie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej, a niektóre jej opcje mogą okazać się niedostępne.
 3. Pliki cookie można podzielić w następujący sposób:
 • „niezbędne” – czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika,
 • „funkcjonalne” – pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu,
 • „zabezpieczające” – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa,
 • „wydajnościowe” – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej,
 • sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • stałe (persistent cookies) – są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika strony.

WTYCZKI:

Facebook

Na naszej stronie internetowej znajduje się także zintegrowana wtyczka sieci społecznościowej Facebook. Wtyczkę rozpoznasz po logo Facebook. W tym celu wykorzystywane są pliki firmy Facebook Inc., 1 Hacker Way Park, California 94025, USA. Podczas odwiedzania strony wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie miedzy przeglądarką a serwerem Facebook. W ten sposób Facebook otrzymuje informacje, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. Gdy jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku i klikniesz na „przycisk polubienia”, możesz połączyć treść naszych stron z Twoim profilem na Facebooku. W rezultacie Facebook może przypisać wizytę na naszych stronach do Twojego konta użytkownika. W przypadku gdy nie chcesz, aby Facebook przyporządkował Twoją wizytę na naszej stronie z kontem użytkownika Facebooka, wyloguj się z konta użytkownika Facebooka.

Więcej na temat przetwarzania danych przez Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php oraz https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Postanowienia końcowe

 1. Zasady określone w Polityce Prywatności i plikach cookie podlegają prawu polskiemu.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookie wchodzi w życie z dniem 16.01.2022